Italiano-Dialetto S3 (spazzacamino-svuotare)

spazzacaminospazacamìn
spazzanevevarsèi
spazzolasbórs
spazzolaresborsà
spazzolatasborsàda
spazzolinospazét
specchiarsispiciolése
specchiospécio
specchio grandespecéra
specialespeziàl
specialmentemàsma, spézie
speciesòrte
spegneredistudé
spellarespla
spenderespénde
spennarespla
speranzaspèra, sprànza
sperarespra
spermasboradùra
spesaspésa, spöda
spese di pascolopastùre
spessospöso
spessorespesór
spettarespité, tocé
spettinaredispetnà
spettinatodisgialinó, dispetnó, sgialinó
spettrospétro
spezzarerónpe, spacà
spezzatinotòc, ùmido
spiaspión
spianarespianà
spianatoiapanarö
sppiazzo per il bestiamedróta
spicchiospìgo
spicciolomonöda
spiccospàco, spìco
spiegazzarefifé, fufigné
spigaspìga
spigarespighése
spignattarespignatà
spillare (vino)spiné
spillopomadéla
spilorciotiró
spilungonaciaràndla
spinaspìna
spina dorsalespiné
spinaciospinàz
spingereparà, spröme
spintasprömùda
spinta improvvisasvingón
spintonarespintonà
spintonespintonàda
spirarespiré, trapasà
spirare vento forteventà
spirare vento leggeroventolà
spiratopasó
spiritatospiritunó
spiritospìrito
spogliaredisvestì, disvistì
spogliodivestù, disvistù
spolaspòla
spolettaspolìna
spolparedispolpà
spolverarespolvrà
spolverataspolvràda
spolverinospolverìn
spondaspònda
sponderuolaspuntaròla
sporcaccionepòrco, porcón
sporcareinpastrocé, macé, pacagné, padotà, potacé, smalfagné, sporcé, spotacé
sporcare di fecismardà
sporcare di fuligginesforsigné
sporcare di letameinborbazà, sborbazà
sporcare di untoontizé
sporciziacràgna, cràsta, lordarìa, mórcia, spórco
sporcolórdo, slòzar, spórco
sporco di fecismardó
sporco di fuligginesforsignó
sporco di letamesborbazó
sporco di untoontizó
sporgenzapich
sportabórsa, spòrtla, spòrtola
sportellinoportéla
sposaspóda
sposaremaridé, spodà
sposospós
spossatezzasacagnéda
spostamento violentosbardinéda, smandazàda
spostaretramudé
spostare con violenzasbardiné, smandazà
sprangamàza
sprecaresdravizé
spreconelunp
spremerespröme, struché
spremilimonistrucalimén
sprofondaresprafondà
spronareciazà
sprone di camiciarimésa
sproporzionatomalconpartù
spruzzareschizé
spruzzataschizéda
spugnaspùgna
spumasgàia
spuntare (vegetali)bicé
spuntatomózo
spuntonespuntòch
sputacchierasputaròla
sputaresputé
sputosput, spùta, sputéda
sputo catarrosomarògna
squadrascuàdra
squadra (utensile)scuàra
squadrarescuarà
squadratore, squadraturascuaradór, scuaradùra
squagliarselascuaiése, dà al àga
squartarescuartà
squassaresconcasà
squassatasconcasàda
sragionarebàte, bazilé, scantiné
staccaredistacà
staderastadéra
staffastàfa
stagionarestagionà
stagionestagión
stagnarestagné
stagnatorestagnadór
stagnaturastagnadùra, stagnéda
stagninoclònpar
stagnostagn
stallastàla
stalla grandelòdar, stalón
stamattinabonóra
stambergacarobèra
stamparestanpà
stampellacròzla, zòcla
stampostànpo
stam po per formaggiotalz
stancarescanà, stracà, stufé
stancatascanàda, stracàda, stuféda, tòrta
stanchezzastracöza
stanchissimotòrto
stancoàgro, stràco
stangastàngia
stangatasópa
stanghettastanghéta
stanottestanöte
stantioposó
stanzasàlvo, stànza
stanzinostanzìn
stanzonecanbrón
stapparedistropà
staresta
starnutirestarnudé
starnutostarnudéda, starnùdo
staseras-cèra
statostàto
statuastàtua
stazionestazión
steccastöca
steccatociadùra
stellastöla
stella alpinasteléta
stellatoinstló
stelo d'erba seccascanón, spèido
stelo del panacespolöta
stemmastéma
stemperaretanprà, tenprà
stenderedistiré, stènde
stentarestantà, stentà
sterco (pezzo di -)dòndal
sterco di ovini, caprini e sim.bòbla
sterco di gallinapulìna
sterco di uccelloschit
sterco di vaccabòrba
sterilestèrpo
sterzaresterzà
sterzostèrzo
stia per pollicaponèra, pulinèi
stimacrédto, stìma
stimarestimé
stipitestìpite
stiracchiarestranzì
stiracchiatostranzù
stiraresopresà
stiratasopresàda
stirperàza
stitichezzastiticöza
stiticostìtico
stivalestivàl
stizzirestizé
stoccata (verbale)botnàda
stoffapanìna, ròba, stòfa
stoffa leggerissimatarlantàna
stoffa per foderafiòdra
stolastòla
stollomdi
stomacarespouré, stomgà
stomacataspuréda, stomgàda
stomacostómgo
stomaco di gallinaceidurél
stonaredistonà
stoppastópa
stoppa (varietà di -)stoplìna
stoppiastóbia
stoppinoànma dal lumìn, stopìn
storiastòria
stornostornél
stortostòrto
strabicostralòcio, vèrzo
strabiliatoincantó
straccistrazarìa
stracciopéza, stràza, strazón
straccionestrazón
straccivendolostrazèi, strazòt
stradastràda
strada nazionalestradón
stradinostradìn
stradonestradón
strafarestrafèi
stramberiastranbarìa
strambostrànbo
stramestràme
stranamentede strànio
strangolarestrangolà
strangolatastrangolàda
stranostràno
straordinariostraordenàrio
strapagarestrapagà
straparlarestraparlà
strapazzarestrapazà
strapazzostrapazàda, strapàzo
strapparesbreié, sbrié
strapposbrégo
strappo muscolaredòia
strattonetirón
stravagantebidàro
stravaganzabidarìa, stravagànza
stravederestravöde
stravoltostrafàto
stravolto dal piantodispiànto
strega(a)rdéia, strìa, stròlga
stregarestrionà, strolgà
stregatostrionó
stregonestrión
stregoneriastrionöz
strettastrendùda
strettostrénto
stretto (aderente)rasinó
strettoiastrénta, strentadòi, strentòira
striderezighé, zigolé
stridiozighéda
strigliastrìgia
strigliarestrigé
strigliatastrigéda
strillarezighé
strillozìgo
striminzitostriminzù
strimpellaresonaié
strimpellatasonaiéda
stringeresarà, strènde
strisciastrìca
striscia piccolastrìcola
striscia, strisciostris
strisciarerusé, sfrisé, strisé
strisciata, striscioruséda, sfris, sfriséda
strizzarestrizé
strizzatastrizéda
strizzatina d'occhiozignutéda
strofa (di canto)pòsta
strofinacciostràza
strofinaresfreié, sfrié
strofinatasfreiéda, sfriéda
stropicciarefufigné
strozzarestrozà
strumentostroménto
struttosìme
stuccarestuché
stuccostùco
studiarestudié
stufafornéla
stufare (stancare)smonà, stufé
stufatasmonàda, stuféda
stufostùfo
stupidagginefurlanàda, macacàda, matonarìa, monàda, musarìa
stupidoàuno, babalùch, ébete, macàco, matardèi, matonèra, nóna, sénpio, sonàio, strùlo, tananài, tànpano, tèno, tö, tórdo, zóno
stuzzicarefuticé, intizé
susu
subitoalòlo
succederecapité, mancé, suzéde
succhiareciucé, zuzé
succhiataciucéda, zuzéda
succhiellotrovéla
succhiottociùc
succosùgo
sudmed-dì
sudaresudé
sudatasudéda
sudicioslòzar
sudiciumelóz
sudoresudór
suffumigiofumìnto, profùmo
sugherosùro
sugosùgo, tòc
suo (agg. poss.)so (su)
suo (pron. poss.)
suoceramadòna
suoceromisiér
suola sòla
suonaresonà
suonatasonàda
suonatoresonadó
suoneria della svegliasviarìn
suonosòno
suoramón(d)ga
superba ed alteramostazàta
superbiablàga, cagarìa, chigadòria, grandiéra
superboblagón, cagón, grandón, mafiós, sborbazó, scagazó, smardó, spozét, spròt
suppergiùsupardù
suppliziosuplìzio
suppuraremadurì
suppuratomadùro
suppurazionesuperazión
surrogato di caffèolandése
suscettibilecàlido, rabìn
susinasudìn
susona giallabrónbal
susinobonbèra, bronbèra
sussiegopofarmì
svasatosvadó
svegliasvélia
svegliaredisdà, dismisié, dis-sonì
svegliarsidisdàse, dsödàse
sveglio (di spirito)disgatù
sveltosvélto
sventolaresventolà
svergognarevargogné, svargogné
svernareinvarnà
svestiredisvestì, disvistì
svezzaredistetà, disvizié
sviaresvié
svitaredisvidé
svoltaòta, voltàda
svuotare (generico)disveité
svuotare (vasi)disvadà, svadà