Italiano-Dialetto V

vacanzavacànza
vaccavàcia
vaccarovacèi
vacillarestanbarlà
vagabondaredì a stón, vagabondà
vagabondobaràba, barabìt, corìndal, plandón, snödo, strozón, vagabóndo
vagirenidlé
vagliavàlia
vagovàgo
vagonevagón
valerevalèi
valigiavalìs
vallatavalàda
valleval
valle piccolavaldéla
valle strettacianà
vallonevalón
valorevalór, valùda
valutavalùda
vampa di caloresfioràzo
vandalovàndalo
vaneggiarebazilé, straparlà, tuzilé
vanesiozùfal
vanitàblàga
vanitosoblagón
vantaggiovantàdo
vantarevantà
vantovànto
vaporefiadó, vapór
variarecanbié, varié
variazionevariazión
varicellavaricéla
variovàrio
vascavàsca
vaschetta (da gabbia)beveról
vasovas
vaso da nottebocàl
vaso per il lattecòndal
vaso piccolobusolòt
vassoioguantiéra, vasòio
vecchiavécia
vecchia alta e magracaranpàna
vecchiaiaveciàia
vecchiovécio
vecchio e magroròz, rozgnòch
vecchio e malandatoroncón, rondélo
vedovovödvo
vegliarevié
velenosoinvlegnós
velovélo
velocementecorön
velocipedevelozìpede
venavöna
vendemmiavandöma
venderevönde
vendettavendéta
vendicarevendiché
vendicativovendicatìvo
venditore ambulantecròmar, venderìcol
venerarevenerà
venerazionevenerazión
venerdìvéndre
venialeveniàl
veniregni
ventaglioventàlio
ventivìnte
venticello fastidiosoària, ariàta
ventilabrovön
ventinavintìna
ventovénto
vento a vorticeghìrlo
vento fortebóra
ventolavént(o)la
ventosoventolèi
ventrepànza
ventre cascanteboldrìch
veratroròs-cio
verdevèrde
verdeggiareverdolà
verderameverderàme
verdone (uccello)verdón
verduravardùra
vergavèrga
verga flessibilerönba
vergognavargògna
vergognosovargognós
veritàvarité
vermevèrmo
verme biancosödla
verme solitariovèrmo
vernicevarnìs
verniciarevarnisé
verovèro
vero, realepuriànte
verrucapòro, tötal
versarebicé fòra, spànde, strazà
versovèrso
vertice dell'alberozìmola
vescicaosìa, usìa
vescovovösco
vespavéspa
vespaiovespèi
vesperovéspro
vestagliavestàlia
vestirevistì
vestitino da bambinabetìn, cotùs
vestitomasarìa, ròba, vistì
vestito benerangió, bèn rigoló
vestito corto da donnacotlìn
vestito della sposanuizàl
vestito malandatodòc
vestito malemalvistù
veterinariovetrinàrio
vetrinavetrìna
vetroviéro
vetro di finestralàstra
vetro grandelastrón
vettazìma
vive
via (avv.)dmal, vìa
viaggiareviadà
viaggioviàdo
vicinoarénte, vizìn
vigiliavèia
vigliaccoviliàco
villanovilön
viminevénco, vénzo
vinacciazàrpa
vincerevìnze
vinovin
violaviòla
violinoviolìn
viperavìpra
vischiovìs-cio
visibiliovisibìlio
visierafrontìn
visiera del berrettotapé
visofàzia, mostàz, vis
vistavìsta
vitavìta
vitevìda
vitellavdéla
vitellovdél
vittoriavitòria
vivacchiarevivuzlé
vivacepardénto, vìvo
vivacitàglip, sgöt
viverevìve
vivovìvo
viziareinpetlazà, invizié
viziatomalinvizió, vizió
viziato (bambino)petlònt
viziovìzo
voceós
vogliaéstro, vòia
voglia di divertirsiborbìn
voglia intensasgùncia
voi, voialtriviétre, voiétre
volaredolà
volentierilontiéra
volerevlèi
volontàvolontà
volpeólpe
voltaòta, viàdo
voltarevoltà
vomitarebicé su, tornà su
vomitogòmito
vostrovòs
votarevotà
votazionevotazión
votovòto
vulvafìga, móna, pinpìna, pisòta, pòta
vuotovéito